Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển khai sưu tầm hiện vật về Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2016, Bảo tàng Lâm Đồng triển khai đợt sưu tầm những tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

BMVNANHLeThiQuyen

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quyển có 5 con là liệt sỹ


Việc tổ chức sưu tầm những hiện vật Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm lưu giữ và giới thiệu một cách có hệ thống những kỷ vật quý giá có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của những hiện vật nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn, những cống hiến thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó nhiều mẹ có cả chồng và con hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.


Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 271 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 44 mẹ còn sống. Nội dung sưu tầm chú trọng các hiện vật gắn liền với sinh hoạt và cuộc sống của các mẹ. Đặc biệt, mỗi hiện vật gắn liền với các hồi ức, câu chuyện liên quan, có giá trị tôn vinh, giáo dục sâu sắc về những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ, như: ảnh chân dung, sổ nhật ký cá nhân, sổ lưu bút, các bức thư và thơ, các mẫu chuyện; các vật dụng thân quen, gắn bó với các mẹ (ba lô, túi xắc cốt, nón lá, đèn dầu, võng, bọc võng, tấm đắp, khăn rằn, quần áo, dụng cụ nấu ăn, bộ cơi trầu...). Ngoài ra, đợt sưu tầm sẽ thu thập thêm những tư liệu, hiện vật, kỷ vật của các liệt sỹ là chồng và con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

BMVNANHLeThiCho

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cho có chồng và 2 con là liệt sỹ


Bảo tàng Lâm Đồng xin trân trọng tiếp nhận những hiện vật, tư liệu và hình ảnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ thân nhân và bản thân các mẹ, theo địa chỉ:

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản - Bảo tàng Lâm Đồng

Số 4, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt

Số điện thoại: 0633.812.623.


Lê Phi Long