Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bảo tàng Lâm Đồng điều chỉnh phí tham quan kể từ ngày 01/01/2017

THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để các quý công ty lữ hành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời nắm bắt những thay đổi về mức phí tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng và Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Bảo tàng Lâm Đồng trân trọng thông báo:

- Phí tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng: 15.000đ/người/lượt.

- Phí tham quan tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt: 10.000đ/người/lượt.

- Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2017.

Trân trọng!