Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ

Sáng ngày 12/5/2016, tại Trung tâm Triển lãm Hòa bình - Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm với chủ đề “Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ”. Đến dự khai mạc Triển lãm có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt.

trienlamquochoiquacacthoiky1

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng,
đồng chí Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm giới thiệu trên 150 hình ảnh, tài liệu lịch sử phản ánh về những ngày đầu thành lập Quốc hội, những kết quả nổi bật của Quốc hội qua các thời kỳ, những vấn đề trọng tâm của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử như kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.


Triển lãm còn trưng bày, giới thiệu những hình ảnh khái quát về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, hoạt động của HĐND tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của địa phương trong những năm qua…


Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giúp các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vai trò của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.


Triển lãm do Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Văn hóa Đà Lạt thực hiện, kéo dài đến hết ngày 25/5/2016.

trienlamquochoiquacacthoiky2

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Lê Phi Long