Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Khánh thành trùng tu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành dự án trùng tu di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, các Sở ban ngành của Tỉnh và hơn 320 cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt cùng nhân dân địa phương đã tham dự lễ.

NguyenPCTnuocTruongMyHoaCatBangKhanhThanhNhaLaoThieuNhi

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cắt băng khánh thành khu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt hay còn gọi là Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, do Mỹ và bè lũ tay sai dựng lên trong giai đoạn 1971-1973 nhằm giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại miền Nam Việt Nam. Tại đây, kẻ thù đã xây dựng nhà lao vô cùng kiên cố với bộ máy cai trị chặt chẽ và tiến hành nhiều biện pháp tra tấn. Tuy nhiên, với tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, ý chí và bản lĩnh cách mạng, các tù nhân đã biến nơi đây thành trường học cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hình thức đấu tranh, đã khiến cho kẻ thù khiếp sợ như: Tự mổ bụng phản đối kẻ thù, diệt ác ôn, chống chào cờ, vượt ngục tập thể,…

Năm 2009, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, tập thể cựu tù chính trị và bốn đồng chí cựu tù nhân của Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được triển khai từ năm 2013, bao gồm các hạng mục chính: Tu bổ, phục dựng nhà lao, nhà hướng nghiệp; phục hồi nội thất nhà lao, đặc biệt là tái hiện lại khung cảnh sinh hoạt và những cuộc đấu tranh tiêu biểu của tù nhân; sưu tầm, trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu về nhà lao…

Ngày 07 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ quản lý, khai thác khu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt cho Bảo tàng Lâm Đồng.

CacCuuTuYeuNuocNhaLaoThieuNhiDaLat

Các cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
tham quan phòng trưng bày các kỷ vật

Lê Phi Long