Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024): Chân dung lãnh tụ V.I. Lênin ở Bảo tàng Lâm Đồng

Ngày 22/4 hàng năm, người dân Nga nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung đều dành những cảm xúc thiêng liêng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà tư tưởng vĩ đại, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới - Vơlađimia Ilich Lênin.

ky niem 154 nma ngay sinh le nin 1

Chân dung V.I.Lênin

V.I.Lênin là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng vô sản Nga, người đã bổ sung và đưa học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen từ lý luận vào thực tiễn sinh động. Trong đó, Lênin đã phát triển học thuyết Mác một cách toàn diện trên cả ba mặt từ triết học, kinh tế chính trị học và nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học, với lý luận về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.

Có thể nói, những luận điểm của Lênin về Đảng kiểu mới là sự khẳng định, phát triển và hoàn chỉnh học thuyết Mác-Ăngghen về Đảng Cộng sản. Từ đó mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới, mà tiêu biểu là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, một minh chứng sống động cho lý luận và sách lược của Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, lý luận về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân là hoàn toàn đúng đắn.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã lập nên nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại - kỷ nguyên quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời còn là động lực thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà Việt Nam là một tấm gương tiêu biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem những tư tưởng của Lênin và bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga là “cẩm nang thần kỳ”. Người tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn để sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách giành độc lập, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

ky niem 154 nma ngay sinh le nin 2Chân dung các lãnh tụ cách mạng trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng

Là một bảo tàng khảo cứu địa phương, hiểu rõ ý nghĩa công lao vĩ đại của V.I.Lênin trong lịch sử thế giới và với cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lâm Đồng đã trang trọng trưng bày chân dung của Người bên cạnh các lãnh tụ cách mạng lỗi lạc: Các Mác, Phriđơrich Ăngghen, Hồ Chí Minh.

Chân dung V.I.Lênin cùng các lãnh tụ cách mạng được các nghệ nhân bút lửa Đà Lạt thực hiện trên mặt gỗ tùng từ những năm 80 của thế kỷ XX. Trong không gian trưng bày những thành tựu khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh, quý khách tham quan sẽ được ngắm nhìn các bức chân dung đã nhuộm màu thời gian, để khẳng định và ghi nhớ công lao to lớn của các lãnh tụ cách mạng kiệt xuất của giai cấp công nhân.

Thi Thảo