Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Di tích kiến trúc gò 4 (Còn gọi là gò 4)

Di tích gò 4 là phế tích kiến trúc cách cụm kiến trúc gò 2 khoảng 150m về phía Tây bắc. kiến trúc có bình đồ hình chữ nhật (5,4m x 4,6m), cửa chính quay về hướng Đông.

Do bị đào phá nặng nề nên hiện vật thu được rất ít. Trong cuộc thám sát vào năm 1993, các nhà khoa học đã phát hiện được một Linga bằng đá thạch anh (sio2) có dáng hình trụ, đầu vê tròn thon nhỏ, cao 0,25m, chu vi 0,28m. Theo giám định của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: trọng lượng của Linga là 3,435kg, thể tích 1.304ml3, độ cứng 7.

Đây là loại hình kiến trúc tháp thờ có quy mô khá lớn, được xây dựng ở vị trí đẹp, có vật thờ bằng đá quý hiếm, cho thấy vai trò quan trọng của tháp trong tổng thể di tích. Qua những yếu tố trên, các nhà khoa học đoán định niên đại kiến trúc gò 4 vào khoảng thế kỷ VII - VIII.