Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Cụm di tích kiến trúc số 3 (Còn gọi là Gò 3)

Di tích gò 3 là phế tích kiến trúc được phát hiện năm 1985 và tiến hành khai quật năm 2001, di tích cách cụm kiến trúc gò 2 khoảng 200m về phía nam.

go 3 di tich cat tien

Cụm di tích kiến trúc số 3 (Còn gọi là Gò 3)

Kiến trúc gò 3 có cửa chính quay về hướng đông, với bình đồ hình vuông (9,6m x 9,6m). dẫn lên cửa chính là năm bậc đá phiến được cắt góc vuông vức, mài nhẵn ghép với nhau; ở ba hướng còn lại được xây bằng gạch. tường tháp được xây theo quy cách bẻ góc, giật cấp, các cạnh bo dần vào trong theo hình chân chuông.

Trong quá trình khai quật trong lòng tháp (tại độ sâu khoảng 4m) đã phát hiện nhiều mảnh vàng có chạm hình linh vật: voi, rùa, rắn bảy đầu… và các mảnh vàng khắc ký tự Sanskrit; bệ Yoni bằng đá và các hiện vật đá bán quý với nhiều màu sắc.

Thông qua đặc điểm kiến trúc và hiện vật thu được, các nhà khoa học đã đoán định niên đại của kiến trúc gò 3 vào khoảng thế kỷ VII.