Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg
RSS
Category List
Mô hình tái hiện một cảnh sinh hoạt của các chiến sỹ trong kháng chiến
Mô hình tái hiện một cảnh sinh hoạt của các chiến sỹ trong kháng chiến
Mô hình tái hiệ...
Detail
Một số loại vũ khí được sử dụng trong kháng chiến
Một số loại vũ khí được sử dụng trong kháng chiến
Một số loại vũ ...
Detail
Một số trang thiết bị quân dụng của địch
Một số trang thiết bị quân dụng của địch
Một số trang th...
Detail
Không gian trưng bày phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng
Không gian trưng bày phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng
Không gian trưn...
Detail
Cảnh sống cơ cực cùa người dân và một số vũ khí, trang bị của thực dân Pháp
Cảnh sống cơ cực cùa người dân và một số vũ khí, trang bị của thực dân Pháp
Cảnh sống cơ cự...
Detail
Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Lâm Đồng
Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Lâm Đồng
Không gian trưn...
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery