Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm chuyên đề “Những Di sản thế giới tại Việt Nam”

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 hàng năm được chọn là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”, nhằm “phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc” (theo Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Xem tiếp...

Triển lãm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Hơn 20 năm kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp một nhà”. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Xem tiếp...

Triển lãm “Ngày hội của toàn dân”

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại nhà trưng bày chính (số 4, đường Hùng Vương, phường 10 - Đà Lạt), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức cuộc triển lãm với chủ đề “Ngày hội của toàn dân”.

Xem tiếp...

Tọa đàm “Công tác trưng bày, tuyên truyền trong hoạt động bảo tàng và những vấn đề đặt ra hiện nay”

Ngày 28/4/2021, tại hội trường cơ quan, Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức thành công cuộc tọa đàm “Công tác trưng bày, tuyên truyền trong hoạt động bảo tàng và những vấn đề đặt ra hiện nay”. Đây là sinh hoạt khoa học nội bộ với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cùng viên chức các phòng chức năng của đơn vị.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ