Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm chuyên đề “Những Di sản thế giới tại Việt Nam”

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 hàng năm được chọn là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”, nhằm “phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc” (theo Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Trien lam chuyen de 23 11 2021

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề “Những Di sản thế giới tại Việt Nam”, nhằm giới thiệu đến công chúng các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Với 42 Di sản thế giới được công nhận tại Việt Nam tính đến năm 2021, Triển lãm giúp công chúng hiểu rõ hơn về các loại hình di sản, như Di sản thiên nhiên thế giới, gồm: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…; Di sản văn hóa thế giới, gồm: Quần thể di tích cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội…; Di sản thế giới hỗn hợp, gồm: Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình); Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, gồm: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh…; Di sản tư liệu thế giới, gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Bia đá các khoa tiến sĩ triều Lê và Mạc, Mộc bản Kinh Phật Thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm…; Công viên địa chất toàn cầu, gồm: Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng…; Khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm: Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (Đà Lạt)…

Trien lam chuyen de 23 11 2021 2

Triển lãm “Những Di sản thế giới tại Việt Nam” góp phần giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa của Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến hết năm 2021 tại Bảo tàng Lâm Đồng (số 04, đường Hùng Vương, phường 10 - Đà Lạt).

Hoàng Hiền