Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức đợt triển lãm chào mừng “Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng, lần thứ VI (giai đoạn 2015-2020) tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng – số 10 Lê Hồng Phong, Đà lạt. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/9/2020.

MOT GOC TRUNG BAY TRIEN LAM THI DUA YEU NUOC 2020

Một góc triển lãm

Với gần 200 hình ảnh, tư liệu triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng các nội dung chính sau:

- Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước.
- Sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với phong trào yêu nước.
- Giới thiệu một số kết quả nổi bật cùng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
- Những thành tựu trên các lĩnh vực KT-CT, VH-XH và ANQP của tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2015-2020).

MOT GOC TRUNG BAY TRIEN LAM THI DUA YEU NUOC 2020 2

Hình ảnh trưng bày tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng

Triển lãm nhằm góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Hoàng Hiền