Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ ngày 19/8/2020 đến 21/8/2020), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm trưng bày trên 150 tư liệu, hình ảnh giới thiệu các chủ đề: Các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng; Chân dung các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của Đảng bộ khối và Các hoạt động trọng tâm của Đảng bộ khối qua các thời kỳ.

Mot goc trung bay dai hoi DB dang bo khoi CQ 2020

Một góc trưng bày triển lãm.

Với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng…Trong các nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Với những hình ảnh trực quan sinh động, triển lãm là đợt sinh hoạt chính trị, là dịp giúp toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn đảng bộ nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời động viên tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng trong phát triển Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của tỉnh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/8 đến hết ngày 21/8/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy số 10 – Lê Hồng Phong– Đà Lạt.

Hoàng Hiền