Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bảo tàng Lâm Đồng điều chỉnh phí tham quan kể từ ngày 01/8/2020

THÔNG BÁO

Căn cứ nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kể từ ngày 01/08/2020, Bảo tàng Lâm Đồng xin điều chỉnh phí vào tham quan Bảo tàng và Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt như sau:

   -  Phí tham quan Bảo tàng Lâm Đồng: 22.000đ /người/lượt.

   -  Phí tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt: 15.000đ /người/lượt.

Bảo tàng Lâm Đồng xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết và cùng phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!