Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Thông báo về việc thay đổi giờ mở cửa phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng

Để đáp ứng nhu cầu tham quan của quý khách, Bảo tàng Lâm Đồng thông báo thay đổi về thời gian mở cửa phục vụ, cụ thể:

Từ ngày 01/3/2017, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ mở cửa thông tầm tại nhà trưng bày chính từ 7h30 đến 16h30 tất cả các ngày trong tuần.

Trân trọng!