Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Sách kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học từ 2004 - 2015

Đón chào năm mới 2016, Bảo tàng Lâm Đồng vừa cho ra mắt sách “Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học từ 2004 - 2015”. Đây là ấn phẩm sách thực hiện theo kế hoạch công tác năm 2015 đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ