Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Thuyết minh viên: Người kết nối Bảo tàng với công chúng

Đến với Bảo tàng Lâm Đồng, quý khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về thiên nhiên, con người, lịch sử hình thành và phát triển của các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên… với nhiều di sản văn hóa độc đáo. Mỗi hiện vật được trưng bày nơi đây đều góp phần tái hiện những giá trị văn hóa - lịch sử, nhân văn sâu sắc. Để giúp quý khách cảm thụ đầy đủ giá trị các di sản văn hóa, vai trò của đội ngũ thuyết minh viên - những người kết nối Bảo tàng với công chúng là hết sức quan trọng.

Xem tiếp...