Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Một số hình ảnh hoạt động tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Nha lao thieu nhi da lat

Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt hiện là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Ngoài hoạt động tham quan, tìm hiểu về di tích, nhiều trường học, tổ chức Đoàn, Đội còn tổ chức các hoạt động chính trị, sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa.

Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nam Thiên - Đà Lạt
Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nam Thiên - Đà Lạt
Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Đà Lạt
Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Đà Lạt
Trường tiểu học Gia Lâm - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Gia Lâm - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Tân Hà - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Tân Hà - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Ka Đơn - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Ka Đơn - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Pro' - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Trường tiểu học Pro' - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Previous Next Play Pause
Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nam Thiên - Đà Lạt Lễ kết nạp Đội viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Đà Lạt Trường tiểu học Gia Lâm - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Trường tiểu học Tân Hà - Lâm Hà tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Trường tiểu học Ka Đơn - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Trường tiểu học Pro' - Đơn Dương tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt