Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23/11/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, từ tỉnh đến các huyện, thành phố tham quan Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt vào sáng ngày 17/11/2017.

Thamquan NLTN 17 11 2017 1

Các đại biểu tham quan mô hình kiến trúc và nghe giới thiệu về bối cảnh ra đời Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Trong buổi tham quan, thuyết minh viên của Bảo tàng Lâm Đồng đã giới thiệu cặn kẽ quá trình ra đời và tan rã của Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Các đại biểu được tận mắt chứng kiến không gian phòng giam, xà lim, hầm đá, cảnh tái hiện các hình thức tra tấn, đàn áp tù nhân thiếu nhi. Thông qua hình ảnh, hiện vật, tài liệu đã giúp các đại biểu hiểu sâu hơn về các sự kiện, phong trào đấu tranh và phẩm chất cách mạng của tù nhân thiếu nhi yêu nước. Nhiều nhân vật tiêu biểu đã thể hiện tinh thần gan dạ, bất khuất, dám đương đầu với mọi gian khổ, thử thách khốc liệt, sẵn sàng hy sinh thân mình vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa đến đông đảo công chúng; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ; gắn kết các hoạt động triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Chính phủ phê duyệt…

Thamquan NLTN 17 11 2017 2

Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về hầm đá
- nơi địch giam giữ, hành hạ tù nhân thiếu nhi chống đối

Buổi tham quan khép lại với những tình cảm và những lời đánh giá tốt đẹp của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Nhiều đại biểu đã ghi nhận kết quả bước đầu đáng khích lệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, viên chức công tác tại di tích thêm động lực, tiếp tục nổ lực phấn đấu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu trong thời gian tới.

Song An