Ngoại thất Bảo Tàng

 • Âu - gốm gò sành Bình Định TK 15 - 16
 • Tô hoa lam Trung Hoa, TK 15 - 16
 • Rìu đá, được phát hiện tại Lâm Đồng, có niên đại 3000 năm cách ngày nay.
 • Trống da nai của dân tộc Kơho
 • Trống đồng, được phát hiện tại huyện ĐạHoai, có niên đại 2500 năm cách ngày nay
 • Tô hoa lam, được khai quật tại di chỉ mộ táng Đại Làng, thuộc dòng gốm Trung Hoa, niên đại TK 15 - 16
 • Đàn đá, phát hiện tại huyện Di Linh, có niên đại khoảng 2500 tới 3000 năm cách ngày nay.
 • Mảnh vàng dập nổi tượng thần được khai quật tại di tích khảo cổ học Cát Tiên
 • Linga thạch anh, được phát hiện tại gò 4 - di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga vàng được phát hiện tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni đá được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni thạch anh, được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng có ký tự Sanskrit được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng dập nổi hình rùa được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Phù điêu khắc hình các vị thần
Triển lãm "Không gian hoa bốn mùa và tượng gỗ Tây Nguyên" tại Đà Lạt
TRIỂN LÃM “MỘT SỐ TƯ LIỆU, HÌNH ẢNH VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM”
ĐẾN BẢO TÀNG THƯỞNG LÃM NGÀN HOA
XÚC ĐỘNG NHỮNG KỶ VẬT VỀ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN KHU VI
Thiên nhiên sinh động tại Bảo tàng Lâm Đồng
VÀI NÉT VỀ CÁC BỘ SƯU TẬP HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG
NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu một số trò chơi dân gian
Giới thiệu khu bảo tồn văn hóa dân tộc