Ngoại thất Bảo Tàng

 • Âu - gốm gò sành Bình Định TK 15 - 16
 • Tô hoa lam Trung Hoa, TK 15 - 16
 • Rìu đá, được phát hiện tại Lâm Đồng, có niên đại 3000 năm cách ngày nay.
 • Trống da nai của dân tộc Kơho
 • Trống đồng, được phát hiện tại huyện ĐạHoai, có niên đại 2500 năm cách ngày nay
 • Tô hoa lam, được khai quật tại di chỉ mộ táng Đại Làng, thuộc dòng gốm Trung Hoa, niên đại TK 15 - 16
 • Đàn đá, phát hiện tại huyện Di Linh, có niên đại khoảng 2500 tới 3000 năm cách ngày nay.
 • Mảnh vàng dập nổi tượng thần được khai quật tại di tích khảo cổ học Cát Tiên
 • Linga thạch anh, được phát hiện tại gò 4 - di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga vàng được phát hiện tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni đá được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni thạch anh, được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng có ký tự Sanskrit được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng dập nổi hình rùa được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Phù điêu khắc hình các vị thần