bao tang tay nguyen Lam Dong bao tang tay nguyen Lam Dong bao tang tay nguyen Lam Dong
     

Ngoại thất Bảo Tàng

Bảo tàng Lâm Đồng, Video Tổng quan
Vườn Quốc GIa Lâm Đồng
Thắng cảnh Đà Lạt
 • Âu - gốm gò sành Bình Định TK 15 - 16
 • Tô hoa lam Trung Hoa, TK 15 - 16
 • Rìu đá, được phát hiện tại Lâm Đồng, có niên đại 3000 năm cách ngày nay.
 • Trống da nai của dân tộc Kơho
 • Trống đồng, được phát hiện tại huyện ĐạHoai, có niên đại 2500 năm cách ngày nay
 • Tô hoa lam, được khai quật tại di chỉ mộ táng Đại Làng, thuộc dòng gốm Trung Hoa, niên đại TK 15 - 16
 • Đàn đá, phát hiện tại huyện Di Linh, có niên đại khoảng 2500 tới 3000 năm cách ngày nay.
 • Mảnh vàng dập nổi tượng thần được khai quật tại di tích khảo cổ học Cát Tiên
 • Linga thạch anh, được phát hiện tại gò 4 - di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga vàng được phát hiện tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni đá được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Linga-yoni thạch anh, được phát hiện di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng có ký tự Sanskrit được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Mảnh vàng dập nổi hình rùa được khai quật tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 • Phù điêu khắc hình các vị thần