Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

 • hinh1.jpg
 • hinh2.jpg
 • hinh3.jpg

Phong trào đấu tranh cách mạng tỉnh Lâm Đồng

Nằm cuối dãy Trường Sơn - Nam Tây Nguyên trên độ cao khống chế đối với các vùng lân cận, Lâm Đồng có vị trí chiến lược rất quan trọng về quân sự. Lâm Đồng là đầu mối giao thông quan trọng nối liền Nam Bộ với Tây Nguyên, nối liền đồng bằng với miền Tây cực Nam Trung Bộ.

1 KhangChien

Đà Lạt - Lâm Đồng là địa phương diễn ra phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, liên tục từ những ngày đầu khó khăn, gian khổ (1930) đến thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch mùa xuân năm 1975 lịch sử, góp phần cùng nhân dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc.


Quân và dân Lâm Đồng trong cuộc nổi dậy dành chính quyền năm 1945 Trong phần trưng bày về phong trào đấu tranh cách mạng, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ giới thiệu đến công chúng những sự kiện lịch sử nổi bật ở Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với những nội dung chính sau:


1. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp: sẽ giới thiệu các chủ đề:

 • Sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp đối với nhân dân các dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng.
 • Sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng Sản tại Đà Lạt.
 • Phong trào đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân Lâm Đồng.
 • Phong trào Mộ Cọ của đồng bào Cơho ở Lâm Đồng.
 • Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân (tháng 8 năm 1945).
 • Những sự kiện nổi bật (giai đoạn 1945 - 1954): thành lập các phòng tuyến chặn, đánh địch, hoạt động của đội cảm tử Phan Như Thạch, vụ thảm sát sân bay Cam Ly năm 1951…

2. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: sẽ tập trung giới thiệu các chủ đề:

 • Chứng tích tội ác chiến tranh.
 • Tấm lòng của quân và dân Lâm Đồng đối với Đảng và Bác Hồ.
 • Chiến trường Lâm Đồng gian khổ nhưng anh dũng.
 • Phong trào đấu tranh chính trị trong giai đoạn 1966 - 1972, tiêu biểu là phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và đồng bào phật tử Đà Lạt.

Phòng trưng bày giới thiệu phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc đối với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

2 KhangChien

3 KhangChien

Tổ hợp trưng bày chứng tích chiến tranh đế quốc Mỹ và tay sai tại Lâm Đồng

5 KhangChien

Góc trưng bày chứng tích của thực dân Pháp và tay sai tại Lâm Đồng

4 KhangChien

Tổ hợp trưng bày cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Lâm Đồng