Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại bảo tàng

Sáng ngày 14/6/2024, Bảo tàng Lâm Đồng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các bảo tàng hiện nay”. Chủ trì Hội thảo là các đồng chí: Hoàng Ngọc Huy - Giám đốc, Phan Nhàn - Phó Giám đốc; Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng Phòng Sưu tầm, Quản lý hiện vật.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của các đồng chí đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền Thông Lâm Đồng, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Đắc Lắc, Công ty Cổ phần Công nghệ số PITC, Công ty Cổ phần Công nghệ số HTGROUP cùng toàn thể các cán bộ, viên chức Bảo tàng Lâm Đồng.

hoi thao ung dung cong nghe 40 1

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Với 10 tham luận trình bày trực tiếp của các chuyên gia công nghệ thông tin, lãnh đạo các bảo tàng và viên chức Bảo tàng Lâm Đồng, Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với những trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan chủ đề Hội thảo. Bàn về vị trí, vai trò của việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các bảo tàng hiện nay, các đại biểu thống nhất đây là xu hướng phát triển tất yếu trong thời đại bùng nổ các xu hướng công nghệ mà mọi bảo tàng không thể đứng ngoài. Hiện nay, với những công nghệ được lựa chọn ứng dụng (như kỹ thuật phim, âm thanh tương tác, kỹ thuật 3D, màn hình tương tác, kính thực tế ảo, không gian trưng bày ảo, thuyết minh tự động, mã QR Code, phần mềm quản lý hiện vật, số hóa dữ liệu thư viện…) đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động bảo tàng, làm chuyển biến nhận thức của công chúng về bảo tàng và những giá trị bảo tàng mang lại cho cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm, như phải tôn trọng, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo tàng; Nhà nước cần kịp thời xây dựng cơ chế, chính sách, luật hóa công tác số hóa bảo tàng, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại bảo tàng…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hoàng Ngọc Huy - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, khẳng định Hội thảo là dịp để cán bộ bảo tàng, các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng công nghệ 4.0. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tàng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ trong hoạt động bảo tàng. Từ đó, mỗi cá nhân xác định ý thức trách nhiệm đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo thích ứng với bối cảnh bùng nổ ứng dụng công nghệ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Đồng thời, những thông tin khoa học bổ ích tại Hội thảo sẽ giúp Bảo tàng Lâm Đồng lựa chọn những công nghệ phù hợp tạo hướng đột phá, là cơ sở để nghiên cứu, vận dụng, góp phần phát triển sự nghiệp bảo tàng trong tình hình mới.

Hoàng Hiền - Thi Thảo