Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được sự chỉ đạo của Tỉnh ùy, UBND tỉnh, Sớ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm văn hóa thành phố Đà Lạt, Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức Triển lãm hình ảnh, tư liệu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng qua 02 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

trien lam 19 5 2018

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh tại triển lãm

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng kết quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, triển lãm gồm 2 phần: 

1. Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cùng những di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Những chuẩn mực về đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương, kính trọng con người; tinh thần quốc tế trong sáng; xây đi đôi với chống, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân…, đã hòa quyện với nhau trong tư tưởng và hành động của Người, giữa lí luận với thực tiễn, giữa lời nói và việc làm…, rất gần gũi và thân quen với mọi người Việt Nam, khiến ai cũng có thể học tập và làm theo.

2. Giới thiệu kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình ảnh ghi nhận nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để nhân rộng; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Triển lãm mở cửa từ ngày 17 đến hết ngày 22 tháng 5 tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt.

Nguyễn Thị Thu