Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm chuyên đề kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan kỷ niệm 72 năm Cánh mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) với nhiều hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa. Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần quật cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta, Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề với trên 130 hình ảnh chọn lọc, đặc sắc. Triển lãm giới thiệu hai chủ đề: “Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 - Kỷ nguyên mới của dân tộc” và “Đất nước 72 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.

trien lam quoc khanh 2 9 bao tang lam dong 2017

Một góc triển lãm chuyên đề kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Quốc khánh 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, người dân Việt Nam đã trở thành người chủ của đất nước. Ước mơ ngàn đời đã trở thành hiện thực: “Người cày có ruộng”, “giặc đói” đã được đẩy lùi; “giặc dốt” từng bước bị tiêu diệt với hàng ngàn lớp thanh toán nạn mù chữ, lớp bình dân học vụ mở ra khắp nơi… Từ đây. với một chính quyền mới của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta tiếp tục sự nghiệp vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng ở miền Bắc, vừa tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ chiến thằng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt hoàn toàn sự xâm lược của thực dân Pháp, đến thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 là kết quả của truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua 72 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển, đất nước ta đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngoại giao và quốc phòng - an ninh. Các cấp, các ngành, mọi đơn vị, cá nhân đều ra sức thi đua để bảo vệ thành quả cách mạng, tiếp tục xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu đặt ra cho các cấp, các ngành là ra sức phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 25/8 đến tháng hết tháng 9/2017 tại Bảo tàng Lâm Đồng (số 04, đường Hùng Vương, phường 10 - TP Đà Lạt).

Nguyễn Thị Thu