Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Được sự quan tâm chỉ đạo của ban Giám đốc, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bảo tàng Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm đều có khả năng đạt và vượt.

Chính thức mở cửa thông tầm từ 7 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ tất cả các ngày trong tuần, Bảo tàng Lâm Đồng đã đón được 34.774 lượt khách tham quan, bằng 96,6% kế hoạch năm. Trong đó, tại nhà trưng bày chính đón gần 24.000 lượt khách; tại Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đón gần 11.000 lượt khách. Để phục vụ tốt khách tham quan, Bảo tàng Lâm Đồng luôn quan tâm công tác thuyết minh, mang lại sự hài lòng cho du khách. Đồng thời luôn chú trọng đến công tác chỉnh lý, làm mới các nội dung trưng bày, đặc biệt đã mở cửa phòng trưng bày cổ vật cung đình triều Nguyễn tại tầng 2 Cung Nam Phương Hoàng hậu, chỉnh lý phòng trưng bày giới thiệu bối cảnh lịch sử ra đời Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Bảo tàng đến với công chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, học tập suốt đời tại các thiết chế văn hóa để đưa học sinh đến tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng và Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm luôn được đơn vị hết sức quan tâm nhằm không ngừng bổ sung hiện vật cho kho cơ sở. Trong 6 tháng, đã sưu tầm được 71 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, về triều đình nhà Nguyễn và Nam Phương Hoàng hậu… Cùng với đó, công tác bảo quản, quản lý hiện vật được duy trì tốt, công tác bảo quản, gìn giữ hiện vật cơ quan đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, theo kế hoạch đơn vị đang thực hiện chuyên đề về “Hôn nhân của người Cơ ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” và phim tư liệu giới thiệu về Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại, Bảo tàng Lâm Đồng tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, đẩy mạnh các hoạt động trưng bày lưu động nhân các sự kiện chính trị quan trọng; tiếp tục chỉnh lý trưng bày tại Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, hoàn thiện nội dung trưng bày tại tầng 2 cung Nam Phương Hoàng hậu nhằm phục vụ du khách trong dịp Festival Hoa Đà Lạt vào cuối năm…

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đã cùng nhau rút kinh nghiệm, quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.

Thu Hường