Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Đưa di sản văn hóa Việt Nam đến với trường học

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao giai đoạn 2017 - 2020, vừa qua, Bảo tàng Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức triển lãm với chủ đề “Di sản thế giới tại Việt Nam”.

Xem tiếp...

Thông báo về việc thay đổi giờ mở cửa phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng

Để đáp ứng nhu cầu tham quan của quý khách, Bảo tàng Lâm Đồng thông báo thay đổi về thời gian mở cửa phục vụ, cụ thể:

Từ ngày 01/3/2017, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ mở cửa thông tầm tại nhà trưng bày chính từ 7h30 đến 16h30 tất cả các ngày trong tuần.

Trân trọng!

Triển lãm chuyên đề: “VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI”

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức Triển lãm chuyên đề “Việt Nam đất nước - con người ”.

Xem tiếp...

Triển lãm Mừng Đảng - mừng xuân Đinh Dậu 2017

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng xuân Đinh Dậu 2017, Bảo tàng Lâm Đồng đã trưng bày bộ sưu tập trên 100 hình ảnh giới thiệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam – do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào liên tục diễn ra trong suốt 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào cách mạng năm 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Cách mạng Tháng Tám đã phá bỏ chế độ phong kiến nửa thuộc địa ở đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ