Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bảo tàng Lâm Đồng điều chỉnh phí tham quan kể từ ngày 01/01/2017

THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để các quý công ty lữ hành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời nắm bắt những thay đổi về mức phí tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng và Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Xem tiếp...

Tọa đàm truyền thống tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2016), ngày 19/8/2016, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Xem tiếp...

Triển lãm: “Các di sản thế giới tại Việt Nam” tại Bảo tàng Lâm Đồng

Nhân dịp ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm hình ảnh, tài liệu về các di sản thế giới tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Triển khai sưu tầm hiện vật về Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2016, Bảo tàng Lâm Đồng triển khai đợt sưu tầm những tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ