Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bộ sưu tập khảo cổ Cát Tiên

Thánh địa Cát Tiên được phát hiện từ năm 1985. Đây là một quần thể di tích rộng lớn nằm rải rác dọc theo tả ngạn sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 15km từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Trong đó, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Quảng Ngãi. Theo nhận định của các nhà khoa học thì đây là một khu Thánh địa với nhiều đền tháp, mộ tháp chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo tồn tại cách ngày nay trên nghìn năm. Di tích Cát Tiên hiện đang được giới khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.

Xem tiếp...