Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Sự phát triển vượt bậc của đời sống kinh tế trong giai đoạn hiện nay có sự đóng góp quan trọng của marketing. Cùng với đời sống kinh tế được nâng cao, những vấn đề liên quan đến văn hóa - xã hội cũng phát triển tỷ lệ thuận. Do đó, bảo tàng là nơi lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa, lịch sử của địa phương đến với công chúng đang ngày càng được xã hội quan tâm, không thể không quan tâm đến marketting.

Xem tiếp...

Tiếp nhận đánh giá của khách tham quan và một số vấn đề đặt ra cho công tác trưng bày, tuyên truyền

Đối với mỗi bảo tàng, tiếp nhận ý kiến đánh giá của khách tham quan là công việc quan trọng và cần thiết, bởi công chúng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bảo tàng, là thước đo chất lượng hoạt động của mọi bảo tàng. Trong những năm qua, Bảo tàng Lâm Đồng đã thường xuyên tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng dưới nhiều hình thức. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới trưng bày, nâng cao chất lượng thuyết minh, hoạt động dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn công chúng yêu bảo tàng.

Xem tiếp...

Tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa thông qua hai ngôi nhà sàn truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, các dân tộc bản địa Mạ, Kơ Ho, Chu Ru chiếm khoảng 17% dân số, người Kinh chiếm khoảng hơn 70%, còn lại là các dân tộc khác đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Trong quá trình sinh sống, văn hóa của cư dân các vùng miền đã có sự giao thoa, hòa quyện với văn hóa của các dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên, làm cho Lâm Đồng có nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, phong phú và mang đậm sắc thái riêng.

Xem tiếp...

Vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của hoạt động bảo tàng hiện nay

Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề ngày càng được quan tâm. Đồng thời, các phòng truyền thống từ tỉnh, thành phố đến các ngành, địa phương, cơ sở cũng được chú trọng xây dựng. Do đó, vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong công tác trưng bày, tuyên truyền cũng ngày càng được khẳng định, nhất là trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của bảo tàng hiện nay.

Xem tiếp...