Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Hoàn thành chỉnh lý hai phòng trưng bày tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Sau khi tiếp nhận, quản lý và khai thác di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, nhằm từng bước hoàn thiện nội dung và hình thức trưng bày, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập lâu dài đối với khách tham quan, đặc biệt là phục vụ các em học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018, Bảo tàng Lâm Đồng đã tiến hành chỉnh lý, bổ sung hình ảnh, hiện vật, tài liệu cho hai phòng trưng bày tại di tích.

Hoan thanh chinh ly NLTN 1

Các cựu tù thiếu nhi tham quan phòng trưng bày giới thiệu bối cảnh ra đời
Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt sau khi hoàn thành chỉnh lý (6/2017)

Phòng trưng bày thứ nhất là phòng mở đầu lộ trình tham quan, giới thiệu về bối cảnh ra đời Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt (1971 - 1973). Tại đây trưng bày mô hình kiến trúc nhà lao (tỷ lệ 1/200), giúp khách tham quan hình dung cụ thể các không gian trước khi tìm hiểu đời sống lao tù cơ cực, khốc liệt và tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của các tù nhân thiếu nhi năm xưa. Với tên gọi “Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” cùng nhiều thủ đoạn mị dân, nhưng chế độ cũ đã không thể che đậy được sự thật đây là nhà lao giam giữ, hành hạ lực lượng thiếu nhi yêu nước ở miền Nam thời bấy giờ. Các tư liệu, hình ảnh trưng bày tại đây còn cung cấp nhiều thông tin về hệ thống nhà tù dày đặc ở miền Nam lúc này với nhiều nhà tù khét tiếng; về tổ chức bộ máy cai quản Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và quá trình dồn tù nhân thiếu nhi từ các nơi về giam giữ tại đây.

Phòng trưng bày thứ hai là phòng truyền thống, cũng là nơi kết thúc chuyến tham quan di tích. Nội dung trưng bày theo hướng hệ thống hóa thông tin cơ bản, nổi bật về nhà lao, giúp khách tham quan lưu giữ những cảm nhận sâu đậm về giá trị của di tích. Thông qua nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh, mô hình trưng bày về các sự kiện, phong trào đấu tranh trong suốt quá trình ra đời và tan rã của nhà lao, khách tham quan sẽ thấy rõ hơn về chế độ lao tù đế quốc tàn ác dành cho các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Các sự kiện, phong trào đấu tranh bất khuất của tù nhân thiếu nhi, như đấu tranh chống chào cờ, chống đàn áp, tổ chức diệt ác, vượt ngục… được trưng bày có hệ thống, khoa học. Nhiều hiện vật, hình ảnh có giá trị phản ánh chân thực đời sống lao tù của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Mặc dù thường xuyên bị kẻ thù hành hạ, tra tấn, đàn áp, nhưng các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phòng truyền thống có không gian khánh tiết trang trọng, với tượng Bác uy nghiêm trên bục cao, phía sau là cờ Tổ quốc, hai bên là Bằng công nhận Di tích quốc gia và Cờ của Chủ tịch nước tặng danh hiệu Tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể tù chính trị Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Không gian này rất phù hợp với việc tổ chức các sinh hoạt chính trị tư tưởng, nhất là tổ chức các lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên…

Hoan thanh chinh ly NLTN 2

Phòng truyền thống sau khi hoàn thành chỉnh lý (10/2017)

Việc hoàn thành chỉnh lý hai phòng trưng bày nói trên thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm và nỗ lực của tập thể CBVC Bảo tàng Lâm Đồng, nhất là của những người trực tiếp công tác tại di tích đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích, nhất là đối với học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, thiết thực góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thái An