Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Di tích kiến trúc gò 7

Di tích gò 7 là phế tích kiến trúc đền tháp, được phát hiện và khai quật năm 2003.

Kiến trúc xây bằng gạch, có bình đồ hình chữ nhật, (5,84m x 5,30m). Các nhà khảo cổ học nhận định kiến trúc này được xây dựng và tu sửa nhiều lần, đầu tiên xây dựng với tính chất đền - mộ như kiến trúc gò số 5, sau này được tu sửa thành nơi thờ phụng (đền tháp). Vách tường ngoài phía bắc kiến trúc, phát hiện một máng dẫn nước thiêng (Sumasutra) xây bằng gạch ở độ sâu 0,5m, dài 5,7m, rộng 0,4m quay về hướng Bắc. Đây được coi là máng nước thiêng dài nhất trong các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của bà la môn giáo tại việt nam.

Theo nhận định của các nhà khoa học, phế tích kiến trúc gò 7 có niên đại vào thế kỷ VII - IX.