Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Bài viết

Cụm di tích kiến trúc gò 6 ( còn gọi là gò Kiểm lâm)

Di tích gò 6 là cụm phế tích kiến trúc, được khai quật năm 2003, bao gồm hai kiến trúc chính là 6a và 6b, cách di tích gò 1a khoảng 800m. đây là một kiểu kiến trúc đền tháp, xây hoàn toàn bằng gạch.

Kiến trúc 6a có bình đồ hình chữ nhật (9,35m x 6,60m), cửa chính quay về hướng Đông, có dạng bẻ góc cân xứng giữa hai phần Bắc và Nam qua trục Đông - Tây. Bậc thềm trước cửa chính được xây hình bán nguyệt bằng gạch, đây là điểm khác biệt so với các kiến trúc khác trong quần thể di tích Cát Tiên.

go 6 di tich cat tien

Cụm di tích kiến trúc gò 6 ( còn gọi là gò Kiểm lâm)

 

Kiến trúc 6b có quy mô nhỏ, bình đồ kiến trúc hình chữ nhật (7,3m x 5,4m), ở trung tâm có một bệ thờ bằng đá cát kết. Bậc thềm cửa kiến trúc ở hướng Đông được xây hình bán nguyệt. Kiến trúc này có thể coi là một dạng đền thờ. Ở phần trung tâm, thu được một Linga bằng đồng cao 0,52m, đường kính 0,25m. phía dưới Linga còn có một số hộp gốm dạng hình Linga.

Cụm phế tích kiến trúc gò VI được các nhà khoa học đoán định niên đại khoảng thế kỷ VII.